Stimpilgjald - hlutaskipting félags

Fyrirhugaðar breytingar á ýmsum skattalögum

Hér að neðan eru tilgreind nokkur dæmi úr bandorminum:

Viðmiðunarfjárhæðir barnabóta verði hækkaðar í takt við forsendur samþykktrar fjármálaáætlunar og komi til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2017..

 

Hækkanir verða á gjaldi af áfengi og tóbaki.

 

Samræmd verða mörk virðisaukaskattsskyldrar veltu vegna sölu á vörum og þjónustu og sölu á rafrænt afhentri þjónustu.

 

Tímabundin heimild til að fella niður virðisaukaskatt eða telja til undanþeginnar veltu fjárhæð að ákveðnu hámarki við innflutning og skattskylda sölu rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreiða verður framlengd um eitt ár og fjárhæðarmörk niðurfellingar við innflutning lagfærð.
 
Gistináttaskattur hækkar  úr 100 kr. í 300 kr. fyrir hverja selda gistináttaeiningu frá 1 september 2017.
 
Útvarpsgjald hækkar úr í 16.400 kr. í 16.800 kr.
 
Breytingar eru gerðar á gjalddaga og eindaga fjársýsluskatts.